Izdavaštvo / Publishing

Simurg izdavaštvo je nov poduhvat našeg mladog profesionalnog tima stručnjaka. Osnovni princip našeg poslovanja je negovanje kreativnosti, inovativnosti, prodornosti i entuzijazma koje uvek prenosimo i na naše poslovne partnere, čime postižemo ugodnije i uspešnije poslovanje i gradimo širok krug zadovoljnih klijenata i saradnika.

U pripremi je niz zanimljivih knjiga i priručnika za čitaoce našeg jezičkog područja, ali koji će biti dostupni stranom čitaocu takođe

 

Leave a Reply