Grafičko-izdavački centar Simurg je projekat koji pokrenut da bi potpuno zaokružio dosadašnje bogato iskustvo našeg tima u oblasti izdavaštva i grafičkog dizajna štampanih publikacija. Kod nas možete vizuelno uobličiti sve vrste Vaših publikacija, izvršiti lekturu i korekturu teksta, dok se Simurg može pojaviti i kao izdavač Vaše publikacije.

* * *

The SIMURG Graphic Design & Publishing Center is a project that has begun to complete the rich experience of our team in the field of publishing and graphic design of printed publications. With us, you can visually shape all types of your publications, and The Simurg can also appear as a publisher of your publication.

Grafičko-izdavački centar SIMURG

Kraljevića Marka 13
36300 Novi Pazar

office@simurg.rs

Tel/Fax: ++381 63 8 114 663

Tekući račun: 155-0000000033439-88

Matični broj: 64589024
Šifra delatnosti: 7410 – Specijalizovane dizajnerske delatnosti
PIB: 110021208
PIO broj: 1164680553